The World’s Last Exhibition //

Åsa-Maria Bengtsson (SE) Ida Brockmann (DK) Sidsel Christensen (DK) Therese Frisk (SE) Emma Hart (UK) Oda Projesi (TR) Sara Ramo (BR / SP)

Arrangeret i samarbejde med gæstekurator Per Brunskog

Udstillingsperiode: 4. maj – 30. juni 2019

Foto: Nils Elvebakk Skalegård

Sted: AKB, Lundtoftegade, København N

Installation view // Sara Ramo
Installation view // Sara Ramo
Installation view // Emma Hart
Installation view // Emma Hart
Installation view // Emma Hart
Installation view // Emma Hart
Still // Emma Hart
Still // Sidsel Christensen
Still // Therese Frisk
Still // Ida Brockmann
Still // Åsa Maria Bengtson
Still // Sara Ramo

Västvärldens demokratiska system har gott in i en dödskamp. Ingen utan foliehatt tror längre på att kapitalism, socialism, liberalism eller andra ideologier förmår rädda civilisationen. Värden styrs av galningar som Trump, Putin samt dolda makter i ett okontrollerbart och oöverskådligt informationssamhälle. Rasisternas fula trynen är inte längre några särlingar i politikens utkanter, utan sitter i maktens högsäten, där de redan avskaffat det grundläggande människovärdet. Temperaturen på jorden accelererar okontrollerbart och detta är bara ett av oräkneliga hot mot vår livsmiljö. Krigs- och klimatflyktingar, pandemier och terrorister. Folk bygga murar mot en hotande omvärld eller börja preppa – oavsett politisk åskådning är det uppenbart att mänsklighetens slut är närstående. Ragnarök är förestående och det snart, mycket snart.

Varje dag dräneras vi av alla dessa domedags bilder – det är lättare att föreställa sig en snar undergång än att se möjligheter till hur mänskligheten ska kunna samexistera eller ta ansvar och handla för våra gemensamma problem.

Hur vida vår tid blivit: apatisk, handlingsförlamad eller paranoid av dessa hot är upp till framtida generationer att bedöma. Apokalypsen som följs av en domedag har följt mänskligheten så långt tillbaka vi kan skåda och ingår i en eller annan form i alla religioner. Ja det är faktiskt ett tänkande som hela mänskligheten verkar kunna förenas i och det faktum som de sju konstnärskapen förhållit sig till i denna världens absolut sista utställning.