Til Vægs

- er en platform for kunst i det offentlige rum, arkitektur og sociale byrumsløsninger.

Lundtoftegade
2200 København N
Tor til søn 9:00-19:00

Introkursus i Urban Permakultur i Skovhavelunden 2.-3. Marts 2024

Har du været nysgerrig på permakultur i et stykke tid eller tænkt på hvordan man designer permanente grønne miljøer og regenerative sociale kulturer midt i byen? Så er det her kursus noget for dig!

Vi kommer ind på:
Permakultur, hvad er det?
Etikker, Principper og Design
Sociale permakultur, socioøkonomi og sociokrati
Selvforsyning i byen og Flerårige grøntsager
Invasive arter fra et permakultur perspektiv
Community og engagement, hvordan skaber man det?
Økosystemer
Levende jord
Vand

Hvad: Alt foregår i engagerende øvelser, hands-on, hvor du ser det rigtigt og i spændende oplæg hvor vi både trækker på den allernyeste internationale viden og den forankrede lokale erfaring med byfornyelse og inklusion. 

Hvor: Lundtoftegade 23, 2200 København N i Københavns nye fælles permakulturhave Skovhavelunden, hos de socialøkonomiske virksomheder og kunstplatformen Til Vægs. Hver dag kl. 10-16 inkl. pauser, lækker vegetarisk frokost kl 12 og snacks kl 14.

Hvem: Eva Max og Skye Jin. Certificerede permakulturdesignere, undervisere med mange års praktisk og teoretisk erfaring plus en Agronomuddannelse og en MFA i kunst, redaktører på PERMAKULTUR hvor de formidler den nyeste viden og begge medlemmer af Permakultur Danmarks bestyrelse hvor de arbejder for en solidarisk, grøn og regenerativ fremtid.

Hvordan: Prisen for kurset inkluderer dejlig vegetarisk frokost begge dage og afspejler at vi har forsøgt at gøre det så billigt at flest mulig kan deltage og fair share med 5 gratis pladser for Lundtoftegades beboere. Har du meget lav eller ingen indkomst, så kontakt os for mulig deltagelse. Før kursus sender vi en formular ud hvor du kan udfylde omsorgsbehov eller ting vi skal være opmærksomme på.

Køb billet her

_______________________________________________________________________________

Invitation til alle kunstnere, musikere, forfattere, designere, filmskabere, kulturarbejdere, kuratorer, arkitekter, kunsthåndværkere, aktivister, kulturforeninger, organisatorer, institutioner, beboere, og alle der er interesserede i at skabe, dette er en opfordring til forening.

I solidaritet med Palæstina

Det dansk-palæstinensiske forhold er amputeret. København opretholder en semi-diplomatisk relation til. Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation, men nægter at anerkende Palæstina som stat. Denne modsatrettede dynamik påvirker palæstinensiske individer og muligheden for palæstinensisk frigørelse negativt. Danmark undgår at bruge navnet ”Palæstina” i formelle dokumenter og på ID-kort. Det stempler mange palæstinensere som statsløse.

I Københavns Kommune har der længe været en debat om at opkalde en plads efter Palæstina, som en symbolsk anerkendelse af det Palæstinensiske folks eksistens. Navngivningen af et forsømt stykke jord på Nørrebro mellem Den Røde Plads og Nørrebroparken var tæt på at blive realiseret i år, men er udskudt på ubestemt tid. Der eksisterer dermed ingen officiel dansk anerkendelse af Palæstina eller det palæstinensiske folk.

De sidste 43 dages intensiveringen af volden mod den palæstinensiske befolkning i Gaza har fyldt vores stuer, skoler og arbejdspladser og oversvømmet vores hjerter med smerte og vores gader med solidaritet. Alligevel nægter den danske regering at tage afstand til det, der umiskendeligt ligner anslaget til et folkemord på det palæstinensiske folk og vender det døve øre til vores stemmer, protester og opråb. Danmark undlader at anerkende palæstinensere som mennesker. Vi fornemmer, at trætheden sniger sig ind i vores kroppe og sind. I genkendelsen af, at retfærdighed tilsyneladende ikke opnås ved at tale ind i det eksisterende politisk sprog, har vi et presserende behov for at samle alle kræfter og skabe et parallelt modbillede til den voldelige, fremmedgørende virkelighed vi befinder os i.

Vores kunstneriske reaktion udspringer af vores forpligtigelse til og engagement i at kæmpe for at sikre lige rettigheder for alle, at opfordre til øjeblikkeligt at stoppe folkemordet og på længere sigt at adressere statsløshed, besættelse og en anerkendelse af Palæstina og palæstinensere.

Vi sigter mod at igangsætte en kunstnerisk bevægelse og styrke det kunstneriske fællesskab omkring den. Som en start planlægger vi at samles om at indtage den plads, der skulle hedde Palæstina Plads på Nørrebro og lade den være udgangspunkt for en stor kunstnerisk parade. Vi opfordrer kunstnere, kreative kræfter, aktivister, arrangører og institutioner til at bidrage i alle formater, medier og elementer – visuelle, sproglige, musikalske, spirituelle og performative.

I Til Vægs har vi erfaringer med kombinationen af kunstneriske komponenter og politisk protest, men paraden er afhængig af jeres engagement og deltagelse. Vi stiller en organisatorisk ramme, fællesskab, arbejdsfaciliteter og basale materialer til rådighed for bevægelsen og byder alle velkommen til at deltage. Sammen vil vi skabe en handling, hvor åbenlys retfærdighed kan forfølges og udøves kreativt, og hvor vi sammen kan fremmane en anden verden. Vi forpligter os til at støtte denne bevægelse med pleje og omsorg for at sikre en varig og indflydelsesrig kreativ bevægelse, der kan presse på for at opnå politiske forandringer. Vi har organiseret et støttesystem for arbejdet, og vi planlægger ca. en måneds forberedelse, og arbejder som et fællesskab frem mod paraden som vores første skridt. Vi håber, at mange vil tilslutte sig denne permanente kunstneriske solidaritetsbevægelse, der med paraden vil være første fysiske manifestation i, hvad vi håber, bliver et længerevarende aktivistisk fællesskab.

Hvad: Opstartsmøde: Kunstparade for Palæstina

Hvor: Lundtoftegade 23 torsdag den 23/11 kl. 19.00 og tirsdag en 28/11 kl. 16.00

Spred budskabet. Alle er velkomne.Med varme hilsner

Til Vægs og Samara Sallam

_______________________________________________________________________________

Til Vægs relanceres: Vi vil fokusere ligeligt på samtidskunst, sociale byrumsløsninger og bypolitik.

Til Vægs’ fokus har udvidet sig for at sætte nye ambitioner for udstillingsrummet og dets potentiale for også at være et eksperimentarium for bypolitiske og sociale forandringer. Det er sket i forbindelse med at holdet bag kunstinstitutionen er udvidet med ansættelsen af en ny daglig leder.

Til Vægs er en kunstinstitution, der holder til på Nørrebro i den almene boligforening AKB Kbh, Lundtoftegade – Et stigmatiseret boligområde, som tidligere har været på den såkaldte “ghettoliste”. Her har vi arbejdet på at udstille videokunst på skærme, der hænger på facaden af boligblokkene og vi har arrangeret happenings, der inviterer til interaktion og deltagelse.

Holdet bag Til Vægs er vokset fra de to stiftere: billedkunstner Mette Nisgaard og filosof samt boligaktivist Søren-Emil Schütt, til også at udgøre kurator Louise Lassen Iversen, der er blevet ansat som daglig leder. Sammen har det nye team brugt år 2022 på at gentænke og reformulere platformens arbejde i AKB Kbh, Lundtoftegade og visioner for hvordan kunst kan facilitere og understøtte boligområdets fysiske såvel som sociale infrastruktur.

Til Vægs er unik i en dansk kontekst, fordi det er en blivende kunstplatform, som derfor har mulighed for at facilitere længerevarende processer omkring udstillingen af kunst og byrumsløsninger. Og netop dette er blevet en af platformens kerneværdier – at sikre bæredygtig, lokal forankring af de (kunst)projekter vi introducerer til boligområdet med et fokus på at beboerne føler sig inddraget, kan være med til at beslutte, hvad der bliver udstillet og hvordan det bliver til. Vi har derfor også etableret et kunstråd af beboere, der skal være med til at formulere vores fremtidige kunstprogrammer. Samtidig fokuserer vi på at mange af de projekter vi sætter i søen, kan være med til at understøtte de lokale drømme og ønsker, der er for udviklingen af boligområdet og bydelen.

Med et fokus på nu også at invitere kunstnere til at skabe spacial art og land art installationer vil vi træde ind i diskussionen om, hvordan vi kan skabe en klimamæssigt bæredygtig by, når vi f.eks. samarbejder med kunstner Jette Hye Jin Mortensen henover de næste 2 år for at etablere et by-landbrug i AKB Kbh, Lundtoftegade, der kan forsyne nabolaget med hjemmedyrket mad, skabe nye klimabevidste fællesskab med læring om natur og planter. Planen er at bylandbruget skal integreres i fremtidige regnvandshåndteringsløsninger, der skal etableres i boligområdet henover de kommende år.

Med dette projekt samt fremtidige længerevarende samarbejder med forskellige kunstnere forsøger vi at lade os inspirere af og lede af metoder formuleret i sociale kunstpraksisser og indenfor bypolitisk aktivisme. Målet er at overføre det til det institutionelle grundlag for Til Vægs for at deltage i sociale og bypolitiske forandringer, der opstår hos beboere og Københavns befolkning.

Til Vægs’ arbejde understøttes af en ny bestyrelse, der består af politisk rådgiver Mads Due Hansen, kunstner og kunstformidler Annette Skov, billedkunstner Ishan Saad Ihsan Tahir, professor i antropologi og leder af Center for Sociale Bymodeller, Nationalmuseet, Morten Nielsen, boligsocial leder Eline Feldmann, kulturarbejder Michael Gaardsøe og ph.d.-studerende Marie Finsten Jensen. Programmet kan følges på foreningens nye hjemmeside.

Til Vægs er støttet af Statens Kunstfond, Ny Carlsbergfondet, Det Obelske Familiefond, Nørrebro Lokaludvalg, Københavns Kommune, Nordisk Kulturfond, Nordic Culture Point og AKB København, Lundtoftegade.