Til Vægs

- er en platform for kunst i det offentlige rum, arkitektur og sociale byrumsløsninger.

Lundtoftegade
2200 København N
Tor til søn 9:00-19:00

Åsa-Maria Bengtsson, Ida Brockmann, Sidsel Christensen, Therese Frisk, Emma Hart, Oda Projesi & Sara Ramo

The World’s Last Exhibition

Til Vægs

Västvärldens demokratiska system har gott in i en dödskamp. Ingen utan foliehatt tror längre på att kapitalism, socialism, liberalism eller andra ideologier förmår rädda civilisationen. Värden styrs av galningar som Trump, Putin samt dolda makter i ett okontrollerbart och oöverskådligt informationssamhälle. Rasisternas fula trynen är inte längre några särlingar i politikens utkanter, utan sitter i maktens högsäten, där de redan avskaffat det grundläggande människovärdet. Temperaturen på jorden accelererar okontrollerbart och detta är bara ett av oräkneliga hot mot vår livsmiljö. Krigs- och klimatflyktingar, pandemier och terrorister. Folk bygga murar mot en hotande omvärld eller börja preppa – oavsett politisk åskådning är det uppenbart att mänsklighetens slut är närstående. Ragnarök är förestående och det snart, mycket snart.

Varje dag dräneras vi av alla dessa domedags bilder – det är lättare att föreställa sig en snar undergång än att se möjligheter till hur mänskligheten ska kunna samexistera eller ta ansvar och handla för våra gemensamma problem.

Hur vida vår tid blivit: apatisk, handlingsförlamad eller paranoid av dessa hot är upp till framtida generationer att bedöma. Apokalypsen som följs av en domedag har följt mänskligheten så långt tillbaka vi kan skåda och ingår i en eller annan form i alla religioner. Ja det är faktiskt ett tänkande som hela mänskligheten verkar kunna förenas i och det faktum som de sju konstnärskapen förhållit sig till i denna världens absolut sista utställning.