Til Vægs

- er en platform for kunst i det offentlige rum, arkitektur og sociale byrumsløsninger.

Lundtoftegade
2200 København N
Tor til søn 9:00-19:00

Skye Jin

Gardening is Activism

Til Vægs

Gardening is Activism er et fler-årigt kunstprojekt af kunstner Skye Jin, der kobler kunstnerisk praksis og metoder indenfor permakultur, når vi etablerer en Skovhavelund på en græsplæne i det almene boligområde AKB Lundtoftegade.

Midt i mellem højhuse og asfaltveje er en sanselig og spiselig skovhave ved at opstå, der skal være med til at vække børn og voksnes nysgerrighed i forhold til biodiversitet, mad og natur. Samtidig kommer haven til at blive en grøn og frodig oase - en anden form for gårdmiljø, opholdsrum og legeplads, der lader sig inspirere af landsbyoffentlighedens sammenhængskraft og solidariske fødevarefællesskab og ikke mindst vækker sanserne og trækker folk udenfor for at etablere nye fællesskaber på tværs sociale grupper.

Gennem workshops og anden borgerinddragelse inviterer projektet til en øget naturforståelse, større omsorg for jord, dyr og insekter og viden om fremtidens klimaudfordringer. Og dette på et håndgribeligt niveau, der giver deltagerne praktiske og konkrete værktøjer, som de vil kunne trække på i deres øvrige hverdag.

I forberedelse til etableringen af en skovhavelund har vi i år 2023 plantet kartofler for at dræbe græsset og gøde jorden, så den står klar til at vi til næste år kan plante flerårige spiselige planter, grave hul til et soppebasin og etablere sansestier, der løber igennem haven.

Skye Jin kommer til at være hos os i tre år for at få Skovhavelunden op at stå.

Projektet er støttet af Statens Kunstfond, Det Obelske Familiefond, Ny Carlsbergfonden, Københavns Kommune, AKB Lundtoftegade og skabes i samarbejde med beboerne, bestyrelsen og driften i AKB Lundtoftegade, Immergrün.dk, FRAK, Nørrebrobyggerne, Permakultur Danmark og ikke mindst nogle fantastiske og helt uundværlige frivillige kræfter.