Til Vægs

- er en platform for kunst i det offentlige rum, arkitektur og sociale byrumsløsninger.

Lundtoftegade
2200 København N
Tor til søn 9:00-19:00

Søren Thilo Funder

Lung Chamber (Survival Horror Edition)

Til Vægs

Hårde gummimembraner pumper langsomt loftet i de store kamre op og ned. Det er lungernes funktion at udjævne trykket i den hermetisk lukkede glasarkitektur. En konstruktion der ånder ind og ud. Det kunstigt skabte økosystem Biosphere 2 blev opført med drømmen om at skabe en komplet selvforsynende biosfære. I 1991 lukkede 8 videnskabsmænd – bionauter – indgangslugen efter sig for at tilbringe de næste 2 år i fuld isolation fra omverdenens klima. Deres eksperiment blev udfordret af invasive arter, klimaforstyrrelser, ekstrem kedsomhed, iltmangel og underernæring. Den kritiske lave produktion af afgrøder gav dog bionauternes diætist Roy Walford anledning til at eksperimentere i praksis med hans Starvation Diet – en sulte-diæt der eftersigende markant forøger menneskets levealder. Walfords entusiasme blev ikke ligefrem delt af de resterende bionauter. 

I Lung Chamber (Survival Horror Edition) besøger vi BIosphere 2 i en computergenereret afart. Et ‘first person view’ kamera navigerer den hermetiske arkitektur som i et Survival Horror computerspil. Fra et sted i CGI’ens og horror-spil-genrens spæde begyndelse, bevæger det forstyrrede kamera-øje sig igennem det dysfunktionelle terræn – et terræn af videnskabelige overlevelsesstrategier og kunstig respiration.

I Lundtoftegade ekkoer Biosphere 2 arkitekturens utopiske vision om et asketisk fællesskab i tæt relation til økologiens cyklusser, boligblokkens utopiske vision om kompakte individuelle boliger omgivet af indkredsede sociale grønne områder. Mestrede økologier. Klimatiserede hermetiske rum. Indkapslet udvikling. Og med tiden – entropi.