Til Vægs

- er en platform for kunst i det offentlige rum, arkitektur og sociale byrumsløsninger.

Lundtoftegade
2200 København N
Tor til søn 9:00-19:00

Roberto de la Torre Camiña

Microcosmos

Til Vægs

Fællesskaber, territorier og menneskelige identiteter skabes ved at etablere grænser, grænser der afgrænser og definerer det indre kontra det ydre, det kendte mod det ukendte, os mod andre og det hellige over for det profane.

I dette fotografiske projekt udforsker de la Torre begrebet myte-landskab som et skæringspunkt mellem de imaginære guddommeligheder repræsenteret af mennesker og deres naturlige miljø og dets hellige grænser.

Et visuelt spil mellem det håndgribelige og det immaterielle i fysiske og naturlige rammer. En kulturel arv og hukommelse, der har værdsat sin unikke karakter gennem århundreder.

I MICROCOSMOS præsenteres et hierofanisk landskab, hvor de mytiske væsener, der bygger magiske steder manifesterer sig.

Steder, hvor det helliges eksistens bliver til stede, når det manifesterer sig gennem genstande af vores vante kosmos som noget helt i modsætning til den profane verden.

Fernisering: Torsdag d. 25. april kl.17-19 i Lundtoftegade 23
Event: https://www.facebook.com/events/402116126092290

Udstillingen kan ses på diodeskærmene, der hænger på bygningerne i AKB Lundtoftegade fra d. 25. april – 23. juni 2024.

Udstillingen er støttet af: Statens Kunstfond, Ny Carlsbergfondet og Det Obelske Familiefond.