Til Vægs

- er en platform for kunst i det offentlige rum, arkitektur og sociale byrumsløsninger.

Lundtoftegade
2200 København N
Tor til søn 9:00-19:00

Tore Hallas

NO.

Til Vægs

Med værket ”NO.” tager Tore Hallas udgangspunkt i kroppen, som et mentalt og fysiologisk arkiv. Det manifesteres i syv digte, eller et digt i syv dele, hvor kroppen på den ene side er i centrum. På den anden side rækker den ud over sig selv og ind i den sociale sfære mod de krav, vi bliver stillet overfor i et konkurrencesamfund. Det er et jeg, der skriver beskeder til tempoet i verden, til hvilen, karrieremulighederne eller sindet: ”Kære sind, når min krop trækkes, følger du med. Skrabende mod asfalten, flænget af hver småsten.” De syv digte, eller et digt i syv dele er vidnesbyrd på et liv, der leves i samtiden, et liv, der ikke evner at lykkedes i en præstationskultur, ikke vil. Kroppen er tyk i en verden, der fejrer tyndhed, sindet er sygt i et samfund; måske pga. et samfund, der ikke har tid og plads til sygdom. I sin u-frivillige u-villighed opstår protesten. Hallas sætter fokus på queerness i sit kunstneriske virke – i dette værk, queer som i at træde udenfor en norm; ikke at kunne eller ville leve op til et ideal.

OM KUNSTNERNE:
Tore Hallas (f. 1984) er uddannet billedkunstner med afgang i 2019 fra Det Kgl. Danske Kunstakademi. Han har udstillet nationalt og internationalt med både gruppe- og soloudstillinger. Hallas arbejder primært med video, fotografi og tekst, hvor han er særligt optaget af tykhed, queerhed, religion og fotografisk refleksion. I sin kunstneriske praksis arbejder han blandt andet med tykhed som queerhed, og med religiøs og mytologisk ikonografi. Han beskæftiger sig med sanselighed og kropslighed, hvilket kommer til udtryk i Hallas’ cinematografiske billedsprog samt når billederne optræder som fysiske værker i eksempelvis udstillingsrum. Han anvender personlige fortællinger og erindringer, hvor han stiller skarpt på fysiske forskydninger og symbolske undersøgelser. Hallas eksperimenterer med spejlinger og refleksioner af og med sine værker, hvilket også udgør en væsentlig del af publikums interaktion med værkerne. Tore Hallas har modtaget flere priser, herunder Poul Erik Bech Fondens kunstpris (2019) og 15. Juni Fondens hæderspris (2019). Han er desuden udvalgt til Statens Kunstfonds to-årige karriereprogram ’Den unge kunstneriske elite’ (2020)