Til Vægs

- er en platform for kunst i det offentlige rum, arkitektur og sociale byrumsløsninger.

Lundtoftegade
2200 København N
Tor til søn 9:00-19:00

Berit Basten

‘This is not an image – expose and rewind’

Til Vægs

Værket tager udgangspunkt i den konstante strøm af billeder, som vi producerer, reproducerer og deler i en visuel mediekultur. Billeder, som er med til at forme os, vores adfærd og identitet.

Det består af syv små visuelle tableauer, som med afsæt i det fotografiske still-billede, viser en kvindelig figur i varierende grader af subjektivitet og billedliggørelse.

Værket sætter fokus på den magt, der ligger i det at se og repræsentere andre.

Det trækker tråde tilbage til en (kunst)historie, domineret af mandlige blikke. Blikke, hvis fremstilling af kvinder stadig ses og reproduceres i en nutidig visuel kultur.

I en kunsthistorisk kontekst, opstår der med etableringen af ‘the female nude’ som selvstændig kunstnerisk genre i midten af 1800-tallet et fastlåst kønnet hierarki mellem en privilegeret mandlig kunstner, som er subjekt for et blik og en nøgen kvindelig model, som defineres og repræsenteres af dette mandlige blik – uden lignende modstykke.

I en samtidig kontekst har vi en #metoo debat med en lignende problematisering af det, som feministisk teori kalder for ‘The male gaze’.

’The male gaze’ har historisk set domineret alt fra kunsthistorien til popkulturen, reklameindustrien, pornografien og – ja altså også – arbejdsmarkedet. Det er karakteriseret ved et begærende mandligt blik, som fra en privilegeret position, objektificerer kvinden som krop og fratager hende retten til sin egen repræsentation.

Værket spoler filmen tilbage og kaster et nyt blik på ’The male gaze’, kvindelig egen-repræsentation og manglen på samme.

Værket er en fortsat undersøgelse af relationen mellem subjektivitet, repræsentation og betydning. Det bruger fotografiets ‘still billede’ til at pege på det øjeblik i den fotografiske proces, hvor tiden standses og subjektet antager betydning som repræsentation. På denne måde placerer værket sig mediemæssigt mellem videoens bevægelse i tid og fotografiets standsning af tiden.